Cigla

Katastrálne územia

Cigla 808199

Základné sídelné jednotky

Cigla 20819