Čiližská Radvaň

Časti obce

Čiližská Radvaň 402140
Vrbina 416801

Katastrálne územia

Čiližská Radvaň 809853

Základné sídelné jednotky

Čiližská Radvaň 20985
Vrbina 20986

Trnavský kraj (2) » Okres Dunajská Streda (201) » Čiližská Radvaň (SK0211501531)