Číž

Časti obce

Číž 402151
Číž-kúpele 413665

Katastrálne územia

Číž 809900

Základné sídelné jednotky

Číž 20990
Číž - kúpele 20991