Čižatice

Katastrálne územia

Čižatice 809934

Základné sídelné jednotky

Čižatice 20993