Čižatice

Katastrálne územia

Čižatice 809934

Základné sídelné jednotky

Čižatice 20993

Košický kraj (8) » Okres Košice - okolie (806) » Čižatice (SK0426521311)