Čremošné

Katastrálne územia

Čremošné 809951

Základné sídelné jednotky

Čremošné 20995