Dačov Lom

Katastrálne územia

Dolný Dačov Lom 810037
Horný Dačov Lom 810002

Základné sídelné jednotky

Dačov Lom 21000
* KÚ Dolný Dačov Lom 21003
Polomy 21001