Ďanová

Katastrálne územia

Ďanová 810061

Základné sídelné jednotky

Ďanová 21006

Žilinský kraj (5) » Okres Martin (506) » Ďanová (SK0316512150)