Ďapalovce

Katastrálne územia

Ďapalovce 810070

Základné sídelné jednotky

Ďapalovce 21007