Dargov

Katastrálne územia

Dargov 810096

Základné sídelné jednotky

Dargov 21009

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Dargov (SK042B528315)