Davidov

Katastrálne územia

Davidov 810100

Základné sídelné jednotky

Davidov 21010