Debraď

Katastrálne územia

Debraď 810118

Základné sídelné jednotky

Debraď 21011
Hatiny 21012