Dekýš

Katastrálne územia

Dekýš 810231

Základné sídelné jednotky

Dekýš 21023