Detrík

Katastrálne územia

Detrík 810355

Základné sídelné jednotky

Detrík 21035
Majer 28297