Devičie

Katastrálne územia

Devičie 810622

Základné sídelné jednotky

Devičie 21062

Banskobystrický kraj (6) » Okres Krupina (605) » Devičie (SK0325518280)