Devičie

Katastrálne územia

Devičie 810622

Základné sídelné jednotky

Devičie 21062