Dežerice

Časti obce

Dežerice 402278
Vlčkovo 402280

Katastrálne územia

Dežerice 810673
Vlčkovo 810681

Základné sídelné jednotky

Dežerice 21067
Vlčkovo 21068