Diaková

Katastrálne územia

Diaková 810690

Základné sídelné jednotky

Diaková 21069

Žilinský kraj (5) » Okres Martin (506) » Diaková (SK0316512168)