Diakovce

Katastrálne územia

Diakovce 810703

Základné sídelné jednotky

Diakovce 21070

Nitriansky kraj (4) » Okres Šaľa (405) » Diakovce (SK0235503711)