Diviacka Nová Ves

Časti obce

Diviacka Nová Ves 402308
Vrbany 402310

Katastrálne územia

Diviacka Nová Ves 810720
Vrbany 810738

Základné sídelné jednotky

Diviacka Nová Ves 21072
Vrbany 21073

Trenčiansky kraj (3) » Okres Prievidza (307) » Diviacka Nová Ves (SK0227513954)