Dlhoňa

Katastrálne územia

Dlhoňa 811157

Základné sídelné jednotky

Dlhoňa 21115