Dlhoňa

Katastrálne územia

Dlhoňa 811157

Základné sídelné jednotky

Dlhoňa 21115

Prešovský kraj (7) » Okres Svidník (712) » Dlhoňa (SK041C527238)