Dobrá

Katastrálne územia

Dobrá 811181

Základné sídelné jednotky

Dobrá 21118