Dobrá

Katastrálne územia

Dobrá 811181

Základné sídelné jednotky

Dobrá 21118

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Dobrá (SK042B528323)