Dobrohošť

Katastrálne územia

Dobrohošť 811343

Základné sídelné jednotky

Dobrohošť 21134