Doľany

Katastrálne územia

Doľany 811483

Základné sídelné jednotky

Doľany 21148