Dolinka

Katastrálne územia

Dolinka 811513

Základné sídelné jednotky

Dolinka 21151