Dolná Lehota

Katastrálne územia

Dolná Lehota 811572

Základné sídelné jednotky

Dolná Lehota 21157

Banskobystrický kraj (6) » Okres Brezno (603) » Dolná Lehota (SK0323508535)