Dolná Mičiná

Katastrálne územia

Dolná Mičiná 811718

Základné sídelné jednotky

Dolná Mičiná 21171

Banskobystrický kraj (6) » Okres Banská Bystrica (601) » Dolná Mičiná (SK0321508543)