Dolná Mičiná

Katastrálne územia

Dolná Mičiná 811718

Základné sídelné jednotky

Dolná Mičiná 21171