Dolná Poruba

Katastrálne územia

Dolná Poruba 811726

Základné sídelné jednotky

Bežákovci 21174
Dolná Poruba 21172
Suchovci 21175

Trenčiansky kraj (3) » Okres Trenčín (309) » Dolná Poruba (SK0229505935)