Dolná Seč

Katastrálne územia

Dolná Seč 811769

Základné sídelné jednotky

Dolná Seč 21176

Nitriansky kraj (4) » Okres Levice (402) » Dolná Seč (SK0232502171)