Dolná Streda

Katastrálne územia

Dolná Streda 811777

Základné sídelné jednotky

Dolná Streda 21177

Trnavský kraj (2) » Okres Galanta (202) » Dolná Streda (SK0212555789)