Dolná Strehová

Časti obce

Bukovec 412431
Dolná Strehová 402450
Dúbrava 412429
Prieloh 412417

Katastrálne územia

Dolná Strehová 811785

Základné sídelné jednotky

Dolná Strehová 21178
Dolný Bukovec I 21179
Dúbrava 21181
Horný Bukovec 21182

Banskobystrický kraj (6) » Okres Veľký Krtíš (610) » Dolná Strehová (SK032A515965)