Dolná Súča

Časti obce

Dolná Súča 402461
Polníky 412764
Repákovci 412752

Katastrálne územia

Dolná Súča 811840

Základné sídelné jednotky

Dolná Súča 21184
Polníky 21185
Repákovci 21186

Trenčiansky kraj (3) » Okres Trenčín (309) » Dolná Súča (SK0229505943)