Dolná Trnávka

Katastrálne územia

Dolná Trnávka 811921

Základné sídelné jednotky

Dolná Trnávka 21192