Dolná Trnávka

Katastrálne územia

Dolná Trnávka 811921

Základné sídelné jednotky

Dolná Trnávka 21192

Banskobystrický kraj (6) » Okres Žiar nad Hronom (613) » Dolná Trnávka (SK032D516724)