Dolná Ždaňa

Katastrálne územia

Dolná Ždaňa 811947

Základné sídelné jednotky

Dolná Ždaňa 21194

Banskobystrický kraj (6) » Okres Žiar nad Hronom (613) » Dolná Ždaňa (SK032D516741)