Dolná Ždaňa

Katastrálne územia

Dolná Ždaňa 811947

Základné sídelné jednotky

Dolná Ždaňa 21194