Dolné Kočkovce

Katastrálne územia

Dolné Kočkovce 812013

Základné sídelné jednotky

Dolné Kočkovce 21201

Trenčiansky kraj (3) » Okres Púchov (308) » Dolné Kočkovce (SK0228557439)