Dolné Obdokovce

Katastrálne územia

Dolné Obdokovce 812081

Základné sídelné jednotky

Dolné Obdokovce 21208

Nitriansky kraj (4) » Okres Nitra (403) » Dolné Obdokovce (SK0233500194)