Dolné Plachtince

Katastrálne územia

Dolné Plachtince 812111

Základné sídelné jednotky

Dolné Plachtince 21211

Banskobystrický kraj (6) » Okres Veľký Krtíš (610) » Dolné Plachtince (SK032A515973)