Dolné Saliby

Katastrálne územia

Dolné Saliby 812129

Základné sídelné jednotky

Dolné Saliby 21212

Trnavský kraj (2) » Okres Galanta (202) » Dolné Saliby (SK0212503746)