Dolné Srnie

Katastrálne územia

Dolné Srnie 812145

Základné sídelné jednotky

Dolné Srnie 21214

Trenčiansky kraj (3) » Okres Nové Mesto nad Váhom (304) » Dolné Srnie (SK0224505951)