Dolné Srnie

Katastrálne územia

Dolné Srnie 812145

Základné sídelné jednotky

Dolné Srnie 21214