Dolné Vestenice

Katastrálne územia

Dolné Vestenice 812188

Základné sídelné jednotky

Dolné Vestenice 21218

Trenčiansky kraj (3) » Okres Prievidza (307) » Dolné Vestenice (SK0227513989)