Dolné Zahorany

Katastrálne územia

Dolné Zahorany 812196

Základné sídelné jednotky

Dolné Zahorany 21219