Dolný Badín

Katastrálne územia

Dolný Badín 812226

Základné sídelné jednotky

Čabradský Vrbovok 20831
Dolný Badín 21222

Banskobystrický kraj (6) » Okres Krupina (605) » Dolný Badín (SK0325518310)