Dolný Bar

Katastrálne územia

Dolný Bar 812234

Základné sídelné jednotky

Dolný Bar 21223

Trnavský kraj (2) » Okres Dunajská Streda (201) » Dolný Bar (SK0211501557)