Dolný Bar

Katastrálne územia

Dolný Bar 812234

Základné sídelné jednotky

Dolný Bar 21223