Dolný Chotár

Katastrálne územia

Dolný Chotár 812293

Základné sídelné jednotky

Dolný Chotár 21229

Trnavský kraj (2) » Okres Galanta (202) » Dolný Chotár (SK0212503754)