Dolný Harmanec

Katastrálne územia

Dolný Harmanec 812251

Základné sídelné jednotky

Dolný Harmanec 21225

Banskobystrický kraj (6) » Okres Banská Bystrica (601) » Dolný Harmanec (SK0321508551)