Dolný Harmanec

Katastrálne územia

Dolný Harmanec 812251

Základné sídelné jednotky

Dolný Harmanec 21225