mesto

Dolný Kubín

Časti obce

Beňova Lehota 401201
Dolný Kubín 402564
Kňažia 404342
Malý Bysterec 402588
Medzihradné 402618
Mokraď 406296
Srňacie 409005
Veľký Bysterec 402576
Záskalie 402590

Katastrálne územia

Beňova Lehota 802671
Dolný Kubín 812315
Kňažia 824968
Kubínska Hoľa 812455
Malý Bysterec 812340
Medzihradné 812463
Mokraď 838241
Mokradská Hoľa 838250
Srňacie 857785
Veľký Bysterec 812331
Záskalie 812404

Základné sídelné jednotky

Beňova Lehota 20267
Brezovec I 21232
Brezovec II - Horica 28051
Brezovec - Murárovo 21242
Dolný Kubín - stred 21231
Homoľa - Ulová 21239
Jelšava 22495
Kňažia 22496
Máleniky - Banisko 21243
Malý Bysterec 21234
Mokraď 23824
Mokraďská a Kubínska hoľa 21245
Mokraďská Hoľa 23825
Predný Krnáč 21241
Priemyselný obvod 21244
Priemyselný obvod Mokraď 28050
Srňacie 25778
Starý háj - Kazárovo 21237
Trniny - Diel 21235
Veľký Bysterec 21233
Vyšný koniec 28206
Vyšný koniec - Medzihradné 21246
Záskalie 21240

Žilinský kraj (5) » Okres Dolný Kubín (503) » Dolný Kubín (SK0313509540)