Dolný Lieskov

Časti obce

Dolný Lieskov 402620
Tŕstie 409870

Katastrálne územia

Dolný Lieskov 812471
Tŕstie 865532

Základné sídelné jednotky

Dolný Lieskov 21247
Tŕstie 26553