Dolný Lopašov

Katastrálne územia

Dolný Lopašov 812480

Základné sídelné jednotky

Dolný Lopašov 21248

Trnavský kraj (2) » Okres Piešťany (204) » Dolný Lopašov (SK0214506982)