Dolný Ohaj

Katastrálne územia

Dolný Ohaj 812510

Základné sídelné jednotky

Dolný Ohaj 21251

Nitriansky kraj (4) » Okres Nové Zámky (404) » Dolný Ohaj (SK0234503151)