Dolný Pial

Katastrálne územia

Dolný Pial 812544

Základné sídelné jednotky

Dolný Pial 21254

Nitriansky kraj (4) » Okres Levice (402) » Dolný Pial (SK0232502197)