Dolný Vadičov

Katastrálne územia

Dolný Vadičov 812561

Základné sídelné jednotky

Dolný Vadičov 21256

Žilinský kraj (5) » Okres Kysucké Nové Mesto (504) » Dolný Vadičov (SK0314509175)