Domaňovce

Katastrálne územia

Domaňovce 812625

Základné sídelné jednotky

Domaňovce 21262

Prešovský kraj (7) » Okres Levoča (704) » Domaňovce (SK0414526479)